Zich inschrijven op de Berlaymont basisschool en het internaat

Zich inschrijven op de Berlaymont basisschool en het internaat.

Om uw kind op het internaat en de Berlaymont basisschool in te schrijven.

Het internaat is een gemengde inrichting voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Elke interne heeft zijn eigen kamer en is zowel begeleid op het niveau van de studies als op het niveau van de recreatieve activiteiten na school.

De inschrijving op de basisschool is voorafgaand op in het internaat, de inschrijving is prioritaire tussen november en april om een plaats te garanderen zowel op het internaat als de basisschool.

Voordat de definitieve inschrijving plaats heeft is er ontmoeting met de directie en/of zijn vertegenwoordiger(s), de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en de leerling.

De doelstellingen van deze bijeenkomst zijn:

  • Er wordt naar de leerling en de ouders geluisterd betreffende hun benaderingen, zonder te oordelen
  • Aanpak over eventuele moeilijkheden over school, familie, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg of andere.
  • Er wordt op de vragen en ongerustheden van de leerling en zijn(haar) familie beantwoord over deze toekomstige leven in een gemeenschap.
  • Evaluatie van de wil tot succes van de leerling omtrent zijn integratie in het internaat en zijn schoolopleiding.
  • Het voorstellen van het internaat, het educatieve project, de wijze van functioneren en de gebouwen.

Om meer informatie over de basisschool te verkrijgen kunt u onze website bezoeken: primaire.berlaymont.be 

Hoe een afspraak vastleggen voor een inschrijving?

Directeur van de basisschool: Mr. S Benedetti 32 2 357 09 88 directionprimaire@berlaymont.be

Indien het antwoord bevestigend is vergaderen we de dag van uw afspraak op de basisschool.

Wij kunnen ook enkel een bezoek van het internaat organiseren zodat om u een beter idee van onze infrastructuur heeft voordat u een beslissing neemt.

Om contact met ons op te nemen:

  • Per e-mail op het volgende adres: directionprimaire@berlaymont.be. 
    Eventuele correspondentie kan in het Nederlands, Frans of Engels.
  • Telefonisch contact via het nummer 02/357 09 88