Geschiedenis

Marguerite de Lalaing, geboren in 1574, echtgenote van Graaf Florent de Berlaymont, was onsteld over de “betreurenswaardige toestand van het onderwijs voor jongedames” in België en met name in Brussel. Haar droom een school op te richten voor jonge meisjes om deze “als echte christenen” op te voeden kreeg gestalte dankzij haar ontmoeting met Madame de Duras, eerste non en de basis van het werkstuk.

De steun en de gunst van de Groothertogin Isabelle, Infante d’Espagne, stellen haar in staat in 1625 haar project te verwerkelijken. Oorspronkelijk, in 1624, bevond de Berlaymont zich in het hart van Brussel, niet ver van de Cathedraal, tussen de Montagne aux Herbes Potagères, de Fossé aux Loups, de rue d’Assaut en de rue des Comédiens, op het land van Madame de Berlaymont.

Tijdens de Franse Revolutie wordt het klooster in beslag genomen, verkocht en verwoest. Nonnen en scholen verhuizen en installeren zich bij de Montagne de la Cour, en vervolgens in 1808 in het Quartier des Minimes en de rue aux Laines.

Bij iedere uittocht is de eerste zorg van de nonnen het pensionaat opnieuw te openen!

In 1864 leidt de bouw van het Paleis van Justitie opnieuw tot een verhuizing, dit maal naar de rue de la Loi, in een aan velden grenzend landgoed. Naast de interne worden ook externe leerlingen toegelaten. Op 2 juni 1925 komt Kardinaal Mercier in eigen persoon het driehonderdjarig bestaan van zijn “oud geliefd klooster” vieren.

Aan het einde van de jaren 50 koopt de Staat de grond op om er de Europese Gemeenschapsgebouwen te installeren.

Op 7 oktober 1961 legt Prinses Marie-Christine van België de eerste steen van de “nieuwe Berlaymont” in het domein van Argenteuil te Waterloo. In de jaren 70 is het vernieuwde onderwijs verschenen, de school werd ook voor jongens opengesteld, en de directie werd overgedragen aan een VZW bestaande uit vertegenwoordigers van de Aartsbisschop, nonnen, leerkrachten, ouders, vrienden en oudleerlingen, en directieleden.

Vandaag de dag ontvangt de school ongeveer 500 leerlingen van het lager onderwijs en 1000 van het middelbaar onderwijs.

Het internaat ontvangt jongens en meisjes van het lager onderwijs en meisjes van het middelbaar onderwijs. Het telt gemiddeld 75 interne leerlingen.